آموزش, کتب‌ومقالات هیدرولیک

اتصال شیلنگ ها

اتصال شیلنگ ها

اتصال پرسی ( ثابت )در اتصال پرسی با استفاده از پرس مخصوص هیدرولیکی یا مکانیکی ( مکانیزم پیچ ) شیلنگ به سر توپی اتصال ، پرس می شود . در اتصال جداشونده از ابزار بسیار ساده ای استفاده می شود . البته واژه ی جداشونده نام درستی برای این نوع اتصال نیست زیرا به ندرت اتفاق می افتد که بیش از یک بار استفاده شود .در اتصال پرسی ، دیواره ی شیلنگ ، بین حلقه های داخلی وخارجی سر اتصال قرار می گیرد و پس از پرس شدن ، با فشار محکم می شود

 اتصال جداشونده
از اتصال جداشونده برای ایجاد شعاع دقیق برای توپی اتصال ( R1 و R2 ) استفاده می شود . در این روش پس از آماده سازی سر شیلنگ، حلقه بیرونی توپی روی شیلنگ پیچ می شود ( پیچ آن چپگرد است ) . بنابراین دیواره ی شیلنگ بین حلقه های داخلی و خارجی ساندویچ می شود . برای راحت جا زدن حلقه ها ، آنها را با روغن هیدرولیک مدار روغنکاری می کنند سر بعضی از انواع شیلنگ ها را قبل از جا زدن حلقه بیرونی باید چاک داد یا مقداری لخت کرد وتراشید . در شیلنگ های غیر قابل تراشیدن یا بریدن، حلقه ی یبرونی مستقیما روی شیلنگ جا زده می شود . برای جا زدن اتصال جدا شونده بر روی لوله های ترمو پلاستیک ابزارهای پیش ساخته مخصوص مورد نیاز است . از این ابزارها در شیلنگ های لاستیکی مرسوم نیز میتوان استفاده کرد انواع شیلنگ واتصال بسیار زیاد است . برای هر کلاس شیلنگ، بیش زا ۳۰ نوع اتصال در اندازه های مختلف به ازای هر کدام از دو نوع پرسی و جدا شونده تولید می شود .در شیلنگ های چند لایه باید از اتصال پرسی استفاده شود .درتمام انواع اتصالات توصیه می شود حداقل یکی از شیلنگ ها در محل اتصال قابلیت چرخش داشته باشد
روش نصب شیلنگ های هیدرولیک
در نصب شیلنگ هیدرولیک باید به نکات زیر توجه کرد ۱- ازایجاد خم ها و پیچش های تند و تیز در شیلنگ خودداری کنید . همه ی اتصالات باید در یک صفحه قرار گیرد ۲- از تماس وسایش شیلنگ ها با یکدیگر یا با قطعات فلزی خودداری کنید ۳- یکی از روش های درست نصب اتصالات شیلنگ ها را انتخاب کنید سازندگان حداقل شعاع مجاز خم ها وحداقل طول مجاز شیلنگ ها را  کاتالوگ مشخص می کنند . خم های تیزتر از مقادیر توصیه شده باعث کاهش فشار کاری ، عمر مفید شیلنگ ، و زمان سرویس و تعمیر آن می شود. گاهی از لوله های توری فلزی برای کنترل شعاع خمش شیلنگ ها استفاده می شود]]>

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید