مقالات

عمل معادل سازی سازی پمپ های هیدرولیک چیست؟

پمپ کارتریجی ویکرز

چرا معادل سازی پمپ هیدرولیک اهمیت دارد ؟

معادل سازی پمپ هیدرولیک بسیار حائز اهمیت است زیرا امروزه صنعت هیدرولیک جزء صنایع مادر می باشد. از طرفی هرجا که نیاز به حرکت همراه با تولید نیرو زیاد باشد، از سیستم های هیدرولیک یاد میشود. همانطور که پمپ هیدرولیک مهمترین جزء مدار هیدرولیک میباشد.

سیستم های هیدرولیک بسیار در ایران وجود دارد که دارای قطعات و پمپ های قدیمی  یا بدون خدمات  و قطعات یدکی هستند.

از این رو وقتی تجهیزات هیدرولیک مانند هیدروپمپ خراب میشوند، باید معادل سازی شوند.

 

برخی از پمپ ها مانند پمپ هیدرولیک بوش دارای خدمت تعمیر نمی باشند. در این مواقع باد از معادل سازی پمپ بوش هیدرولیک استفاده کرد.

پمپ هیدرولیک بوش

 

 پمپ های بدون خدمات هیدرولیک :

از نمونه پمپ های بدون خدمات می توان پمپ پیستونی هیدرولیک شعاعی بوش را نام برد. این پمپ ها بسیار گران قیمت هستند و  از طرفی قطعات یدکی آن ها در ایران موجود نمی باشد.

دستگاه ها پلاستیک بسیاری در ایران وجود دارند که مغذی با پمپ پیستونی گرد بوش امده اند.وقتی این پمپ ها خراب میشوند مجبور به معادل سازی هستیم!

توضیحات کاربردی راجع به معادل سازی پمپ ها:

نکته اصلی معادل سازی پمپ ها لیتراژ تولیدی است. دو نوع واحد سنجش برای پمپ های هیدرولیک وجود دارد.

  • حجم جابه جای یا همان DISPLACMENT
  • لیتراژ یا همان دبی تولیدی

دقیق ترین راه برای معادل سازی پمپ ها استفاده از حجم جابه جایی پمپ ها است.

حجم جابه جایی مقدار روغن پمپاژ شده به ازای یک دور چرخش پمپ است. پس درنتیجه حجم جابه جایی مستقل از دور الکتروموتور است.

به طور مثال وقتی میخواهیم به جای پمپ کارتریجی 41056 اتوس ATOS ایتالیا، که حجم جابه جایی آن 56CC/REVاست، پمپ دنیسون جایگزین کنیم باید به کاتالوگ مراجعه کرده و یک پمپ با همین حجم جابه جایی انتخاب کنیم.

 

برای درک بهتر معادل سازی پمپ های هیدرولیک می توانید فیلم زیر را مشاهده کنید!