آشنایی با پمپ پره ای

پمپ های پره ای در نصب بسیاری از سیستمهای صنعتی با حداکثر فشار ۲۰۰ بار به کار برده می شوند. مزیت اصلی پمپ های پره ایپمپاژ آزاد و تولید سر و صدای کم می باشد. شفت روتور با پره های شعاعی نصب شده توسط یک محرک یا موتور به حرکت در می آیند. حلقه مولد بصورت دایره وار و در حالت گریز از مرکز قرار گرفته که میزان گریز از مرکز تعیین کننده جابجایی پمپ است. هنگامی که گریز از مرکز تا درجه صفر کاهش می یابد جابجایی پمپ ۰ cm3 می باشد. از آن لحظه پمپ هیچ روغنی را پمپاژ نمی کند

مکش و انتقال: فضای بین پره ها توسط روتور به حرکت در می آیند. در قسمت مکشی حجم این فضاها افزایش پیدا می کند و توسط روغن خط مکشی پر می شوند. در قسمت فشار حجم این فضاها کم می شود و روغن بلاجبار وارد خط فشار می شود
فشار موجود در بخش فشار توسط مقاومت موجود در سیستم تعیین می شود. مهمترین مقاومت در سیلندر هیدرولیکی یا موتور هیدرولیکی است
rexsunco.comمنبع

پست‎های مرتبط:

اتصال شیلنگ ها

اتصال شیلنگ ها

اتصال پرسی ( ثابت ) در اتصال پرسی با استفاده...

تبدیل Torque به Power

تبدیل Torque به Power

تبدیل  ترک به پاور از طریق فرمول های زیر انجام...

الکتروموتور

پلاک الکتروموتور

مشخصاتی که روی پلاک الکتروموتور می نویسند برای استفاده بهینه...