طراحی‌ومحاسبات

نماد های اصلی هیدرولیک صنعتیuntitled

تبدیل Torque به Power

تبدیل  ترک به پاور از طریق فرمول های زیر انجام می‌شود

Torque (lb.in) = 63,025 x Power (HP) / Speed (RPM)

Power (HP) = Torque (lb.in) x Speed (RPM) / 63,025

Torque (N.m) = 9.5488 x Power (kW) / Speed (RPM)

Power (kW) = Torque (N.m) x Speed (RPM) / 9.5488

 

هیدروموتور

هیدروموتور چیست ؟

هیدروموتور یا موتور هیدرولیک عملگری با دوران مداوم است  که جهت ایجاد گشتاور لازم برای دوران بار چرخشی مورد استفاده قرار می گیرد

انواع هیدروموتور ها

هیدروموتور چرخ دنده ای
 هیدروموتور پیستونی
 هیدروموتور پره ای