تماس با ما

   
فروشگاه و انبار مرکزی :
تهران – تهرانپارس – خ جشنواره – خ احسان –نبش کوچه کاظمی  –هیدرولیک پنوماتیک نادری
تهران-اتوبان شهید زین الدین-خ احسان-نبش کوچه کاظمی-هیدرولیک پنوماتیک نادری
کارگاه تعمیرات:
تهران-تهرانپارس-خ جشنواره-خ احسان-پایین تر ازچهارم-نبش کوچه کاظمی پ۳۲
تهران-اتوبان شهید زین الدین-خ احسان-پایین تر ازچهارم-نبش کوچه کاظمی پ۳۲
تلفن های تماس:
۷۷۱۱۲۴۵۳
تلگرام:
۰۹۱۲۰۱۹۹۵۱۷

نقشه