نمایش 1–9 از 13 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

الکتروموتور تک فار

Logo CEW
الکتروموتور CEW چین
تک فاز – ۱۴۰۰ دور
۰.۳۷KW & 0.5HP
بدنه چدن و آلومینیوم
همراه با پایه و فلانچ
مناسب برای هیدرولیک
]]>

الکتروموتور تک فار

Logo CEW
الکتروموتور CEW چین
تک فاز – ۳۰۰۰ دور
۰٫۷۵KW & 1HP
بدنه چدن و آلومینیوم
همراه با پایه و فلانچ
مناسب برای هیدرولیک
]]>

الکتروموتور تک فاز

Logo CEW
الکتروموتور CEW چین
تک فاز – ۱۴۰۰ دور
۱.۱KW & 1.5HP
بدنه چدن و آلومینیوم
همراه با پایه و فلانچ
مناسب برای هیدرولیک
 ]]>

الکتروموتور تک فاز

Logo CEW
الکتروموتور CEW چین
تک فاز - ۱۴۰۰ دور
۰٫۲۵KW & 0.3HP
بدنه چدن و آلمینیوم
همراه با پایه و فلانچ
مناسب برای هیدرولیک
]]>

الکتروموتور تک فاز

Logo CEW
الکتروموتور CEW چین
تک فاز – ۱۴۰۰ دور
۱٫۵KW & 2HP
بدنه چدن و آلومینیوم
همراه با پایه و فلانچ
مناسب برای هیدرولیک
 ]]>

الکتروموتور تک فاز

Logo CEW
الکتروموتور CEW چین
تک فاز – ۱۴۰۰ دور
۲٫۲KW & 3HP
بدنه چدن و آلومینیوم
همراه با پایه و فلانچ
مناسب برای هیدرولیک
]]>

الکتروموتور تک فاز

Logo CEW
الکتروموتور CEW چین
تک فاز – ۱۴۰۰ دور
۳KW & 4HP
بدنه چدن و آلومینیوم
همراه با پایه و فلانچ
مناسب برای هیدرولیک
]]>

الکتروموتور تک فاز

Logo CEW
الکتروموتور CEW چین
تک فاز – ۱۴۰۰ دور
۳٫۷KW & 5HP
بدنه چدن و آلومینیوم
همراه با پایه و فلانچ
مناسب برای هیدرولیک
 ]]>

الکتروموتور تک فاز

Logo CEW
الکتروموتور CEW چین
تک فاز – ۱۴۰۰ دور
۰٫۷۵KW & 1HP
بدنه چدن و آلومینیوم
همراه با پایه و فلانچ
مناسب برای هیدرولیک
]]>