پمپ پره ای یوکن
تک و دوبل

در حال نمایش 1–9 از 10 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

پمپ تک یوکن – YUKEN single pump

464yukenss
 پمپ یوکن اصلی.
ساخت ژاپن
پوسته  PV2R3 بزرگ
۱۲۵ تا ۱۵۳ cm3/rev
 فشار کاری پمپ : ۲۱۰بار
 شافت تک‌خار و هزارخار
تامین اقلام یدکی پمپ
]]>

پمپ تک یوکن -YUKEN single pump

464yukenss
 پمپ یوکن اصلی
ساخت ژاپن
پوسته  PV2R3 کوچک
  ۷۵ تا ۱۱۶  cm3/rev
 فشار کاری پمپ : ۲۱۰بار
 شافت تک‌خار و هزارخار
تامین اقلام یدکی پمپ
]]>

پمپ تک یوکن -YUKEN single pump

464yukenss
پمپ یوکن اصلی
ساخت ژاپن
پوسته  PV2R2
۴۱ تا ۵۶ cm3/rev
فشار کاری پمپ : ۲۱۰بار
شافت تک‌خار و هزارخار
تامین کلیه لوازم پمپ
]]>

پمپ تک یوکن -YUKEN single pump

464yukenss
 پمپ یوکن اصلی
ساخت ژاپن
 پوسته  PV2R1
۶ - ۳۱ cm3/rev
فشار کاری پمپ : ۲۱۰بار
شافت تک‌خار و هزارخار
تامین کلیه لوازم پمپ
]]>

پمپ دوبل یوکن -YUKEN double pump

464yukenss
 پمپ دوبل یوکن اصلی
ساخت ژاپن
پوسته PV2R32
 فشار کاری پمپ : ۲۱۰بار
 شافت تک‌خار و هزارخار
تامین کلیه قطعات پمپ
]]>

پمپ دوبل یوکن -YUKEN double pump

464yukenss
 پمپ دوبل یوکن اصلی
ساخت ژاپن
 پوسته PV2R31
 فشار کاری پمپ : ۲۱۰بار
 شافت تک‌خار و هزارخار
تامین کلیه قطعات پمپ
]]>

پمپ دوبل یوکن -YUKEN double pump

464yukenss
 پمپ دوبل یوکن اصلی
ساخت ژاپن
 پوسته  PV2R12
 فشار کاری پمپ : ۲۱۰بار
شافت تک‌خار و هزارخار
تامین کلیه قطعات پمپ
]]>

کاتریج یوکن اصلی – YUKEN cartridge

464yukenss
کاتریج اصلی پمپ یوکن®
کاتریج PV2R1
۶ – ۳۱  cm3/rev
فشار کاری ۲۱۰ بار
]]>

کاتریج یوکن اصلی -YUKEN cartridge

464yukenss
کاتریج پمپ یوکن اصلی®
کاتریج  PV2R2
۴۱ تا ۵۶ cm3/rev
فشار کاری ۲۱۰ بار
]]>