گیج – سنسور
تجهیزات اندازه گیری سیستم

مشاهده همه 6 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

اندازه گیری فشار الکترونیکی ویکا

ویکا
محصولات اندازه گیری ویکا
ویکای آلمان
اندازه گیری فشار الکترونیکی ویکا
انواع کدهای ویکا برای پروژه‌ها
     ]]>

اندازه گیری فشار مکاترونیکی ویکا

ویکا
محصولات اندازه گیری ویکا
ویکا ساخت  آلمان
اندازه گیری مکاترونیکی ویکا
انواع کدهای ویکا برای پروژه‌ها
]]>

اندازه گیری فشار مکانیکی ویکا

ویکا
محصولات اندازه گیری ویکا
ویکا ساخت  آلمان
اندازه گیری مکانیکی ویکا
انواع کدهای ویکا برای پروژه‌ها
]]>

فشارسنج صفحه ۱۰سانتیمتر

مانومتر هیدرولیک

ساخت : چین

۱۰۰،۱۶۰،۲۵۰،۴۰۰،۶۰۰ Bar

صفحه : ۱۰ سانتیمتری

اتصال : زیر و پشت

اتصال : "۱/۲

]]>

فشارسنج صفحه ۶ سانتیمتر

مانومتر  هیدرولیک

ساخت : چین

Bar 0  تا ۱۰۰ و ۱۰۰۰ Bar

صفحه : ۶ سانتیمتری

نصب : زیر و پشت

 اتصال : "۱/۴

]]>

فشارسنج صفحه ۶ سانتیمتر

مانومتر هیدرولیک

ساخت : ترکیه

۱۰۰،۱۶۰،۲۵۰،۴۰۰،۶۰۰ Bar

صفحه : ۶ سانتیمتری

اتصال : زیر و پشت

اتصال  : "۱/۴

]]>