مشاهده همه 7 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

هیدروموتور اینترموت NHM1

imagesDDD
هیدروموتور   اینترموت
ساخت چین
پوسته NHM1 سایز
۶۳/۱۰۰/۱۶۰/۵/۲۰۰
شافت تکحار و هزارخار
انجام کامل تعمیرات
]]>

هیدروموتور اینترموت NHM16

imagesDDD
هیدروموتور  اینترموت
پوسته NHM16
ساخت چین
سایز ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰
شافت تکخار و هزارخار
انجام کامل تعمیرات
]]>

هیدروموتور اینترموت NHM3

imagesDDD
هیدروموتور  اینترموت
ساخت چین
پوسته NHM3
۱۷۵/۲۰۰/۲۵۰/۳۰۰/۵۰/۴۰۰/۴۵۰
شافت تکحار و هزارخار
انجام کامل تعمیرات
]]>

هیدروموتور اینترموت NHM6

imagesDDD
هیدروموتور  اینترموت
ساخت چین
پوستهNHM6  سایز
۴۰۰/۴۵۰/۵۰۰/۶۰۰/۷۰۰/۷۵۰
شافت تکخار و هزارخار
انجام کامل تعمیرات
]]>

هیدروموتور اینترموت ۳۵۰۰

هیدروموتور پیستونی اینترموت  ایتالیا: اینترموت  تعریف موتورهیدرولیک: موتورهای هیدرولیک یا هیدروموتورها عملگرهایی با دوران مداوم هستند که جهت ایجاد گشتاور

هیدروموتور اینترموت NHM31

   هیدروموتور پیستونی اینترموت طرح ایتالیا: تعریف موتورهیدرولیک: موتورهای هیدرولیک یا هیدروموتورها عملگرهایی با دوران مداوم هستند که جهت ایجاد

هیدروموتور اینترموت nhm70

   هیدروموتور پیستونی اینترموت طرح ایتالیا: فروش هیدروموتور اینترموت تعریف موتورهیدرولیک: موتورهای هیدرولیک یا هیدروموتورها عملگرهایی با دوران مداوم هستند