اصلی
هیدروموتور پیستونی اینترموت

نمایش 1–9 از 20 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

هیدروموتور اینترموت ۱۰۰۰

imagesDDD
هیدروموتور اینترموت اصلی
اینترموت ایتالیا
پوسته NHM11 سایز ۱۰۰۰
شافت تکحار و هزارخار
انجام کامل تعمیرات
]]>

هیدروموتور اینترموت ۱۲۰۰

imagesDDD
هیدروموتور اینترموت
اینترموت ایتالیا
پوسته NHM11 سایز ۱۲۰۰
شافت تکخار و هزارخار
انجام کامل تعمیرات
]]>

هیدروموتور اینترموت ۱۴۰۰

   هیدروموتور پیستونی اینترموت  ایتالیا:  تعریف موتورهیدرولیک: موتورهای هیدرولیک یا هیدروموتورها عملگرهایی با دوران مداوم هستند که جهت ایجاد گشتاور لازم برای دوران

هیدروموتور اینترموت ۱۶۰۰

imagesDDD
هیدروموتور اینترموت
اینترموت ایتالیا
پوسته NHM11 سایز ۱۶۰۰
شافت تکخار و هزارخار
انجام کامل تعمیرات
]]>

هیدروموتور اینترموت ۱۸۰۰

imagesDDD
هیدروموتور اینترموت
اینترموت ایتالیا
پوسته NHM16 سایز ۱۸۰۰
شافت تکحار و هزارخار
انجام کامل تعمیرات
]]>

هیدروموتور اینترموت ۲۰۰۰

imagesDDD
هیدروموتور اینترموت
اینترموت ایتالیا
پوسته NHM16 سایز ۲۰۰۰
شافت تکحار و هزارخار
انجام کامل تعمیرات
]]>

هیدروموتور اینترموت ۲۴۰۰

   هیدروموتور پیستونی اینترموت  ایتالیا:  تعریف موتورهیدرولیک: موتورهای هیدرولیک یا هیدروموتورها عملگرهایی با دوران مداوم هستند که جهت ایجاد گشتاور لازم برای دوران

هیدروموتور اینترموت ۲۵۰۰

هیدروموتور پیستونی اینترموت  ایتالیا: هیدروموتور اینترموت چین  تعریف موتورهیدرولیک: موتورهای هیدرولیک یا هیدروموتورها عملگرهایی با دوران مداوم هستند که جهت

هیدروموتور اینترموت ۲۸۰۰

هیدروموتور پیستونی اینترموت ایتالیا: هیدروموتور تزریق پلاستیک تعریف موتورهیدرولیک: موتورهای هیدرولیک یا هیدروموتورها عملگرهایی با دوران مداوم هستند که جهت