تعریف موتورهیدرولیک:

هیدروموتور دانفوس

نمایندگی دانفوس

موتورهای هیدرولیک یا هیدروموتورها عملگرهایی با دوران مداوم هستند که جهت ایجاد گشتاور لازم برای دوران بار
چرخشی مورد استفاده قرار میگیرند. این عملگرها در انواع دنده ای، پره ای و پیستونی طبقه بندی میشوند.

نماد هیدروموتور:

موتورهای هیدرولیک توسط یک دایره نمایش داده میشوند.مثلثهای داخل این دایره ها بیانگر اطلاعات مربوط به
جهت جریان میباشد. در هیدرولیک مثلثهای مذکور به صورت توپر کشیده میشوند. تفاوت نماد پمپ و
موتور در این است که جهت مثلث داخل دایره در پمپ به سمت خارج و در موتور به سمت داخل
میباشد.


DANFOSS

نمایندگی  دانفوس

دانفوس ساخت دانمارک

فروش هیدروموتور omr – omp -oms -omt-

کاتالوگ هیدروموتور دانفوس

مشاهده همه 6 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

هیدروموتور دانفوس OMH

دانفوس
هیدروموتور دانفوس
مدل OMH
سایز از ۲۵ تا ۴۰۰
ساخت دانمارک
]]>

هیدروموتور دانفوس OMP

دانفوس
هیدروموتور دانفوس
مدل OMP
سایز از ۲۵ تا ۴۰۰
ساخت دانمارک
]]>

هیدروموتور دانفوس OMR

دانفوس
هیدروموتور دانفوس
مدل OMR
سایز از ۵۰ تا ۳۷۵
ساخت دانمارک
]]>

هیدروموتور دانفوس OMS

دانفوس
هیدروموتور دانفوس
مدل OMS
سایز از ۸۰ تا ۴۰۰
ساخت دانمارک
]]>

هیدروموتور دانفوس OMT

دانفوس
هیدروموتور دانفوس
مدل OMT
سایز از ۸۰ تا ۴۰۰
ساخت دانمارک
]]>

هیدروموتور دانفوس OMV

دانفوس
هیدروموتور دانفوس
مدل OMV
سایز از ۳۱۵ تا ۸۰۰
ساخت دانمارک
]]>