پمپ پیستونی توز
دبی ثابت

مشاهده همه 7 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

پمپ آکسیال توز ایران

پمپ پیستونی توز ایران
پمپ پیستونی AHP
 لیتر ۳۲/۳۶/۴۵/۵۰/۵۸/۶۴/۷۹
سایز شافت ۳۵mm
قابل کوپل و ساده
]]>

پمپ پنج پیستون توز ایران

پمپ پیستونی توز ایران
پمپ پنج پیستون کوچک
۱۰/۱۳/۱۶ لیتر
قابل کوپل و ساده
سایز شافت ۲۲mm
]]>

پمپ پنج پیستون توز ایران

پمپ پیستونی توز ایران
پمپ پنج پیستون بزرگ
۲۸/۳۵/۴۲/۴۸ لیتر
قابل کوپل و ساده
سایز شافت ۳۰mm
]]>

پمپ سه پیستون توز ایران

پمپ پیستونی توز ایران
پمپ سه پیستون کوچک
۷/۱۵/۲۵/۵۰/۷۵ لیتر
قابل کوپل و ساده
سایز شافت ۱۷mm
]]>

پمپ سه پیستون توز ایران

پمپ پیستونی توز ایران
پمپ سه پیستون بزرگ
۱۰/۱۷/۲۱ لیتر
قابل کوپل و ساده
سایز شافت ۳۰mm
]]>

پمپ هفت پیستون توز ایران

پمپ پیستونی توز ایران
پمپ هفت پیستون بزرگ
۶۰/۷۰/۸۷ لیتر
قابل کوپل و ساده
سایز شافت ۳۴mm
]]>

پمپ هفت پیستون توز ایران

پمپ پیستونی توز ایران
پمپ هفت پیستون کوچک
۲۱/۲۷/۳۲ لیتر
قابل کوپل و ساده
سایز شافت ۲۴mm
]]>