پمپ پیستونی لینده
دبی ثابت و متغیر

مشاهده همه 4 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

پمپ پیستونی لینده X20

linde_logo_2985
پمپ پیستونی لینده
پمپ LINDE
پمپ لینده مدل X20
سایزهای  ۴۲/۶۳/۸۰/۹۸
]]>

پمپ پیستونی لینده HPR

لینده
پمپ پیستونی لینده
پمپ LINDE
پمپ لینده مدل HPV-02
سایزهای   ۵۵/۷۵/۱۰۵/۱۳۵/۱۶۵/۲۱۰/۲۸۰
]]>

پمپ پیستونی لینده HPV

لینده
پمپ پیستونی لینده
پمپ LINDE
پمپ لینده مدل HPV-02
سایزهای ۵۵/۷۵/۱۰۵/۱۳۵/۶۵/۲۱۰/۲۸۰
]]>

پمپ پیستونی لینده PVH

لینده
پمپ پیستونی لینده
پمپ LINDE
پمپ لینده مدل MPR
سایزهای  ۵۰/ IGP
]]>