مشاهده همه 7 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

پمپ هایستار IVP1

هایستار
پمپ هایستار
پمپ پره ای هیدرولیک
ساخت تایوان
پوسته IVP1
از ۱۱ تا ۲۲  cm3/rev
فشار کاری ۲۰۷ بار
]]>

پمپ هایستار IVP2

هایستار
پمپ هایستار
پمپ پره ای هیدرولیک
ساخت تایوان
پوسته IVP2
از ۱۱ تا ۲۲  cm3/rev
فشار کاری ۲۰۷ بار
]]>

پمپ هایستار IVP3

هایستار
پمپ هایستار
پمپ پره ای هیدرولیک
ساخت تایوان
پوسته IVP3
از ۱۱ تا ۲۲  cm3/rev
فشار کاری ۲۰۷ بار
]]>

پمپ هایستار IVP4

هایستار
پمپ هایستار
پمپ پره ای هیدرولیک
ساخت تایوان
پوسته IVP4
از ۱۱ تا ۲۲  cm3/rev
فشار کاری ۲۰۷ بار
]]>

پمپ هایستار VQ15

هایستار
پمپ هایستار
پمپ پره ای هیدرولیک
ساخت تایوان
پوسته VQ15
۱۱ تا ۳۱ لیتر
فشار کاری ۲۰۷ بار
]]>

پمپ هایستار VQ25

هایستار
پمپ هایستار
پمپ پره ای هیدرولیک
ساخت تایوان
پوسته VQ25
۲۶ تا ۷۵ لیتر
فشار کاری ۲۰۷ بار
]]>

پمپ هایستار VQ35

هایستار
پمپ هایستار
پمپ پره ای هیدرولیک
ساخت تایوان
پوسته VQ35
۶۰ تا ۱۶۶ لیتر
فشار کاری ۲۰۷ بار
]]>