نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

پمپ آتوس گروه ۳۱

callahan_0032_ATOSlogo_Layer-1-300x75swwww

پمپ آتوس

پوسته گروه ۳۱

شامل  ۱۶-۲۲-۲۸-۳۲ cm3/rev

فشارکاری ۲۱۰ بار

]]>

پمپ آتوس گروه ۴۱

callahan_0032_ATOSlogo_Layer-1-300x75swwww

پمپ آتوس

پوسته گروه ۴۱

 ۸۰-۷۰-۵۶-۴۵ cm3/rev

فشارکاری ۲۱۰ بار

]]>

پمپ آتوس گروه ۵۱

callahan_0032_ATOSlogo_Layer-1-300x75swwww

پمپ آتوس

پوسته گروه ۵۱

 ۱۵۰-۱۲۹-۱۱۰-۹۰ cm3/rev

فشارکاری ۲۱۰ بار

]]>