نمایش 6 نتیحه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

پمپ ولجان VT6C

ولجانll
پمپ ولجان
پمپ ولجان مدل  VT6D
۱۵ تا ۱۴۰ لیتر
 فشار کاری ۲۱۰بار
 شافت تک‌خار و هزارخار
]]>

پمپ ولجان VT6D

ولجانll
پمپ ولجان
پمپ ولجان مدل  VT6D
۶۷ تا ۲۶۶  لیتر
 فشار کاری ۲۱۰بار
 شافت تک‌خار و هزارخار
]]>

پمپ ولجان VT6E

ولجانll
پمپ ولجان
پمپ ولجان مدل  VT6E
۱۸۴ تا ۳۷۸ لیتر
فشار کاری ۲۱۰بار
شافت تک‌خار و هزارخار
]]>

پمپ ولجان VT7B

ولجانll
 پمپ ولجان
پمپ ولجان مدل  VT7B
۸ تا ۷۰  لیتر
 فشار کاری ۳۲۰ بار
 شافت تک‌خار و هزارخار
]]>

پمپ ولجان VT7D

ولجانll
 پمپ ولجان
پمپ ولجان مدل  VT7D
۶۱ تا ۲۲۰  لیتر
 فشار کاری ۳۲۰ بار
 شافت تک‌خار و هزارخار
]]>

پمپ ولجان VT7E

ولجانll
 پمپ ولجان
پمپ ولجان مدل  VT7E
۱۸۴ تا ۳۷۸  لیتر
فشار کاری ۳۲۰ بار
شافت تک‌خار و هزارخار
]]>