شیردایرکشنال
directional solenoid control
شیرهای کنترل جهت یا فرمان
 
شیر هیدرولیک یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین اجزای سیستم هیدرولیک می باشد و به عنوان یک جزء فرمان دهنده ی سیستم هیدرولیکی محسوب می شود. با شیرهای هیدرولیک می توان مسیر کرکت سیال تغییر داد (شیرهای دایرکشنال یا کنترل جهت)، دبی سیستم را کنترل کرد(شیرهای کنترل دبی یا فلو کنترل)، فشار سیستم هیدرولیکی را کنترل کرد( رلیف ولو یا کنترل فشار).
اینها برجسته ترین وظایفی است که یک شیر هیدرولیکی می تواند انجام دهد. از ابعاد دیگر نیز می توان شیرهای هیدرولیکی را تفکیک کرد.
۱) انواع شیرهای هیدرولیک از لحاظ عملکرد
۱-۱- شیرهای کنترل جهت
۲-۱- شیرهای کنترل دبی
۳-۱- شیرهای کنترل فشار
۴-۱- شیرهای یک طرفه

structure of hyشیر کنترل جهت برقی با اسپول قابل ردیابی از طریق یک سنسور القایی موقعیت اسپول شیر کنترل جهت را مشخص می نماید. شیر سایزISO 4401-03 وISO 4401-05 بصورت تحریک مستقیم و ISO 4401-07 و 4401-08 ISO بصورت تحریک پیلوتی می باشند.draulic valve 
 

نمایش 1–9 از 50 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

شیر ۱٫۱/۴ دوطرفه برقی هایستار-HYSTAR

logo-hystar2 – شیر هایستار دوطرفه ۲۲۰ و ۲۴  ولت سایز ۱٫۱/۴  ،DN=32 فرمانهای مختلف]]>

شیر ۱/۲ دوطرفه برقی هایستار-HYSTAR

logo-hystar2 – شیر هایستار دوطرفه ۲۲۰ و ۲۴  ولت سایز ۱/۲  ،DN=15 فرمانهای مختلف]]>

شیر ۱/۴ دوطرفه برقی هایستار-HYSTAR

logo-hystar2 – شیر هایستار دوطرفه ۲۲۰ و  ۲۴ ولت سایز ۱/۴  ،DN=8  فرمانهای مختلف]]>

شیر ۱/۴ یک‌طرفه برقی هایستار-HYSTAR

logo-hystar2 – شیر هایستار یک‌طرفه ۲۲۰ و  ۲۴ ولت سایز ۱/۴  ،DN=8  فرمانهای مختلف]]>

شیر ۳/۴ دوطرفه برقی هایستار-HYSTAR

logo-hystar2 – شیر هایستار دوطرفه ۲۲۰ و ۲۴  ولت سایز ۳/۴  ،DN=20 فرمانهای مختلف]]>

شیر ۳/۸ دوطرفه AC هایستار-HYSTAR

logo-hystar2 – شیر هایستار دوطرفه ۲۲۰ ولت سایز ۳/۸  ،DN=10 فرمانهای مختلف]]>

شیر ۳/۸ دوطرفه DC هایستار-HYSTAR

logo-hystar2 – شیر هایستار دوطرفه ۲۴ ولت سایز ۳/۸  ،DN=10 فرمانهای مختلف]]>

شیر ۳/۸ یک‌طرفه AC هایستار-HYSTAR

logo-hystar2 – شیر هایستار یک‌طرفه ۲۲۰ ولت سایز ۳/۸  ،DN=10 فرمانهای مختلف]]>

شیر ۳/۸ یک‌طرفه DC هایستار-HYSTAR

logo-hystar2 – شیر هایستار یک‌طرفه ۲۴ ولت سایز ۳/۸  ،DN=10 فرمانهای مختلف]]>