نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 12 24 36

شیر آتوس DHE

شیر کنترل جهت هیدرولیک چیست؟ شیر آتوس در یک تعریف کلی می توان کاربرد یک شیر کنترل جهت هیدرولیکی را

شیر آتوس DHI

شیر کنترل جهت هیدرولیک چیست؟ فروش شیر برقی هیدرولیک شیر آتوس در یک تعریف کلی می توان کاربرد یک شیر

شیر آتوس DHO

شیر کنترل جهت هیدرولیک چیست؟ شیر آتوس در یک تعریف کلی می توان کاربرد یک شیر کنترل جهت هیدرولیکی را

شیر آتوس DKE

شیر کنترل جهت هیدرولیک چیست؟ فروش شیر برقی هیدرولیک شیر آتوس در یک تعریف کلی می توان کاربرد یک شیر

شیر آتوس DKER

شیر کنترل جهت هیدرولیک چیست؟ فروش شیر برقی هیدرولیک شیر آتوس در یک تعریف کلی می توان کاربرد یک شیر

شیر آتوس DPH

callahan_0032_ATOSlogo_Layer-1-300x75swwww
شیر فرمان آتوس
مدل DPH
سایز ۱۰/۱۶/۲۵/۳۲
تک بوبین و دو بوبین
۲۲۰ و ۱۱۰ و ۲۴ ولت
فرمان‌های مختلف
]]>

ATOS valve
ساخت ایتالیا