نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 12 24 36

شیر رکسروت ۴WE16

رکسروت
شیر هیدرولیک بوش رکسروت
شیر سایز ۱/۲ یا ۱۶ دو  کله
۲۲۰ و ۲۴ ولت
فرمان‌های مختلف
]]>

شیر رکسروت ۴WE32

رکسروت
شیر هیدرولیک بوش رکسروت
شیر سایز ۳/۴ یا ۳۲  دو  کله
۲۲۰ و ۲۴ ولت
فرمان‌های مختلف
]]>

شیر رکسروت ۴WE10

رکسروت
شیر هیدرولیک بوش رکسروت
شیر سایز ۳/۸ یا ۱۰ دو  کله
۲۲۰ و ۲۴ ولت
فرمان‌های مختلف
]]>

شیر رکسروت ۴WE6

رکسروت
شیر هیدرولیک بوش رکسروت
شیر سایز ۱/۴ یا ۶ یک کله
۲۲۰ و ۲۴ ولت
فرمان‌های مختلف
]]>

شیر رکسروت ۴WE6

رکسروت
شیر هیدرولیک بوش رکسروت
شیر سایز ۱/۴ یا ۶ دو  بوبین
۲۲۰ و ۲۴ ولت
فرمان‌های مختلف
]]>

شیر رکسروت ۴WEH10

رکسروت
شیر هیدرولیک بوش رکسروت
شیر سایز ۳/۸ یا ۱۰ یک کله
۲۲۰ و ۲۴ ولت
فرمان‌های مختلف
]]>

BOCSH  Rexroth   valve