نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 12 24 36

شیر پارکر D111VW

parker-hydraulicSSSSSSS
شیر پارکر
شیر پارکر D111VW
سایز= ۱٫۱/۴″ یا  DN:32
پیلوت دار  همراه شیر ۱/۴
فرمان های مختلف هیدرولیکی
۲۴ و ۲۲۰ ولت
]]>

شیر پارکر D1VW

parker-hydraulicSSSSSSS
شیر پارکر
شیر پارکر D1VW
سایز= ۱/۴″ یا DN:8
دو طرفه یا دو کله
فرمان های مختلف
۲۴ و ۲۲۰ ولت
]]>

شیر پارکر D1VW

parker-hydraulicSSSSSSS
شیر پارکر
شیر پارکر D1VW
سایز= ۱/۴″ یا DN:8
یک‌طرفه یا یک‌کله
فرمان های مختلف
۲۴ و ۲۲۰ ولت
]]>

شیر پارکر D3W

parker-hydraulicSSSSSSS
شیر پارکر
شیر پارکر D3W
سایز= ۳/۸″ یا DN:10
یک طرفه یا یک کله
فرمان های مختلف
۲۴ و ۲۲۰ ولت
]]>

شیر پارکر D3W

parker-hydraulicSSSSSSS
شیر پارکر
شیر پارکر D3W
سایز= ۳/۸″ یا DN:10
دو طرفه یا دو کله
فرمان های مختلف
۲۴ و ۲۲۰ ولت
]]>

شیر پارکر D41VW

parker-hydraulicSSSSSSS
شیر پارکر
شیر پارکر D41VW
سایز= ۱/۲″ یا DN:15
پیلوت دار دوطرفه
۲۴ و ۲۲۰ ولت
]]>

شیر پارکر D81VW

parker-hydraulicSSSSSSS
شیر پارکر
شیر پارکر D81VW
سایز= ۳/۴″ یا DN:20
پیلوت دار  همراه شیر ۱/۴
فرمان های مختلف هیدرولیکی
۲۴ و ۲۲۰ ولت
]]>

PARKER valve