نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 12 24 36

شیر یوکن سایز ۱٫۱/۴ -YUKEN

464yukenss
شیر یوکن
شیر یوکن پیلوت دار
۲۲۰و ۱۱۰ و ۲۴ ولت
سایز= ۱٫۱/۴ یا  DN=32
فرمانهای مختلف
]]>

شیر یوکن سایز ۱/۲ – YUKEN

464yukenss
شیر یوکن
شیر یوکن پیلوت دار
۲۴ و ۱۱۰ و ۲۲۰ ولت
سایز ۱/۲ ،DN=15
فرمانهای مختلف
]]>

شیر یوکن سایز ۳/۴ -YUKEN

464yukenss
 شیر یوکن
شیر یوکن پیلوت‌دار
۲۲۰ و ۱۱۰ و ۲۴ ولت
سایز ۳/۴ ،DN=20
فرمانهای مختلف
]]>

شیر یوکن سایز۱/۴ – YUKEN

464yukenss
شیر یوکن
شیر یون یک‌طرفه ۲-۴
۲۴ و ۱۱۰ و ۲۲۰ ولت
سایز ۱/۴ ، DN=8
فرمانهای مختلف
]]>

شیر یوکن سایز۱/۴ -YUKEN

464yukenss
شیر یوکن
شیر یوکن دوطرفه
۲۴ و ۱۱۰ و ۲۲۰ ولت
سایز ۱/۴ ، DN=8
فرمانهای مختلف
]]>

شیر یوکن سایز۳/۸ -YUKEN

464yukenss
شیر یوکن
شیر یوکن یک‌طرفه
۲۴ و ۱۱۰ و ۲۲۰ ولت
سایز ۳/۸ ، DN=10
فرمانهای مختلف
]]>

شیر یوکن سایز۳/۸ -YUKEN

464yukenss
شیر یوکن
شیر یوکن پیلوت‌دار
۲۲۰ و ۱۱۰ و ۲۴ ولت
سایز ۳/۸ ، DN=10
فرمانهای مختلف
]]>

YUKEN valve