نمایش 1–12 از 50 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 12 24 36

directional solenoid control شیرهای کنترل جهت یا فرمان

شیر هیدرولیک یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین اجزای سیستم هیدرولیک می باشد و به عنوان یک جزء فرمان دهنده ی سیستم هیدرولیکی محسوب می شود. با شیرهای هیدرولیک می توان مسیر کرکت سیال تغییر داد (شیرهای دایرکشنال یا کنترل جهت) ، دبی سیستم را کنترل کرد(شیرهای کنترل دبی یا فلو کنترل)، فشار سیستم هیدرولیکی را کنترل کرد( رلیف ولو یا کنترل فشار).
اینها برجسته ترین وظایفی است که یک شیر برقی هیدرولیکی می تواند انجام دهد. از ابعاد دیگر نیز می توان شیرهای هیدرولیکی را تفکیک کرد.

۱) انواع شیرهای هیدرولیک از لحاظ عملکرد

۱-۱- شیرهای کنترل جهت
۲-۱- شیرهای کنترل دبی
۳-۱- شیرهای کنترل فشار
۴-۱- شیرهای یک طرفه

شیر کنترل جهت برقی با اسپول قابل ردیابی از طریق یک سنسور القایی موقعیت اسپول شیر کنترل جهت را مشخص می نماید. شیر سایز ISO 4401-03 وISO 4401-05 بصورت تحریک مستقیم و ISO 4401-07 و 4401-08 ISO بصورت تحریک پیلوتی می باشند.