بلوکی – سرراهی

مشاهده همه 7 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

فشارشکن دستی بلوکی دیپلماتیک-DUPLOMATIC

Duplomaticytutyuduuduhuhuh

فشارشکن دیپلماتیک

فشارشکن دستی بلوکی
ریلیف ولو هیدرولیک
سایز ۱٫۱/۴  اینچ
]]>

فشارشکن دستی لوله‌ای دیپلماتیک-DUPLOMATIC

Duplomaticytutyuduuduhuhuh

فشارشکن دیپلماتیک

فشارشکن دستی لوله‌ای
ریلیف ولو هیدرولیک
سایز ۳/۴ اینچ
 ]]>

فشارشکن دستی لوله‌ای دیپلماتیک-DUPLOMATIC

Duplomaticytutyuduuduhuhuh

فشارشکن دیپلماتیک

فشارشکن دستی لوله‌ای
ریلیف ولو هیدرولیک
سایز ۱٫۱/۴ اینچ
]]>

فشارشکن دستی لوله‌ای دیپلماتیک-DUPLOMATIC

Duplomaticytutyuduuduhuhuh

فشارشکن دیپلماتیک

فشارشکن دستی لوله‌ای
ریلیف ولو هیدرولیک
سایز ۳/۸  اینچ
]]>

فشارشکن دستی-بلوکی دیپلماتیک-DUPLOMATIC

Duplomaticytutyuduuduhuhuh

فشارشکن دیپلماتیک

فشارشکن دستی بلوکی
ریلیف ولو هیدرولیک
سایز ۱/۲ اینچ
]]>

فشارشکن دستی-بلوکی دیپلماتیک-DUPLOMATIC

Duplomaticytutyuduuduhuhuh

فشارشکن دیپلماتیک

فشارشکن دستی بلوکی
ریلیف ولو هیدرولیک
سایز  ۳/۴ اینچ
]]>

فشارشکن دیپلماتیک -DUPLOMATIC

Duplomaticytutyuduuduhuhuh

فشارشکن دیپلماتیک

فشارشکن دستی لوله‌ای
ریلیف ولو هیدرولیک
سایز ۱/۲ اینچ
]]>