شیر دستی هیدرولیک

مشاهده همه 5 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

شیر دستی هیدرولیک: فروش شیر دستی هیدرولیک شیر هیدرولیک چیست: شیر هیدرولیک یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین اجزای

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

120
شیر هیدرولیک H.O.F
ساخت چین
شیر دو دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و درگاه متفاوت
]]>

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

120
شیر هیدرولیک H.O.F
ساخت چین
شیر سه دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و درگاه متفاوت
]]>

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

120
شیر هیدرولیک H.O.F
ساخت چین
شیر چهار دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و درگاه متفاوت
]]>

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

120
شیر هیدرولیک H.O.F
ساخت چین
شیر شش دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و درگاه متفاوت
]]>