نمایش 8 نتیحه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

پمپ ویکرز ۲۰V

preview-Vickers - Copy
 پمپ ویکرز اصلی®
 V20 - پمپ تک ویکرز
 (۷~۴۵) cc/rev
 شافت تک‌خار و هزارخار
تامین لوازم یدکی پمپ
فشار  ۱۷۵ بار و ۲۰۶ بار
]]>

پمپ ویکرز ۲۵V

preview-Vickers - Copy
پمپ ویکرز اصلی®
 ۲۵V - پمپ تک ویکرز
 از ۳۳ تا  ۶۷ cc/rev
 تامین لوازم یدکی پمپ
فشار  ۱۷۵بار و ۲۰۶ بار
]]>

پمپ ویکرز ۳۵V

preview-Vickers - Copy
پمپ ویکرز اصلی®
 ۳۵V - پمپ تک ویکرز
۸۱ تا ۱۲۱  cc/rev
شافت تک‌ خار و هزار‍‌خار
تامین لوازم یدکی پمپ
فشار  ۱۷۵بار و ۲۰۶ بار
]]>

کاتریج پمپ ویکرز ۴۵V

preview-Vickers - Copy
کاتریج پمپ ویکرز
   
ویکرز اورجینال
کاتریج پمپ ۴۵V
سه تکه= ۱۷۵ باری
پنج تکه= ۲۰۶ باری
]]>

کارتریج پمپ ویکرز ۲۵V

preview-Vickers - Copy
کاتریج پمپ ویکرز
ویکرز اورجینال
کاتریج پمپ ۲۵V
سه تکه= ۱۷۵ باری
پنج تکه= ۲۰۶ بار
]]>

کارتریج ویکرز ۲۰V

preview-Vickers - Copy
برای اطلاع از قیمت و جزییات محصول تماس گیرید
کارتریج پمپ ویکرز
ویکرز اورجینال
کاتریج پمپ ۲۰V
سه تکه= ۱۷۵ باری
پنج تکه= ۲۰۶ باری
]]>