پمپ پره ای یوکن
تک و دوبل

نمایش 1–9 از 10 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

پمپ تک یوکن چینی-YUKEN pump

464yukenss
 پمپ یوکن چینی
ساخت چین
پوسته PV2R3 بزرگ
۱۲۵ تا ۱۵۳ cm3/rev
 فشار کاری پمپ : ۲۱۰بار
 شافت تک‌خار و هزارخار
تامین قطعات یدکی پمپ
]]>

پمپ دوبل یوکن چینی- YUKEN pump

464yukenss
 پمپ دوبل یوکن چینی
ساخت چین
پوسته PV2R31
 فشار کاری پمپ : ۲۱۰بار
 شافت تک‌خار و هزارخار
تامین اقلام یدکی
]]>

پمپ دوبل یوکن چینی- YUKEN pump

464yukenss
پمپ دوبل یوکن چینی
ساخت چین
 پوسته  PV2R12
 فشار کاری پمپ : ۲۱۰بار
شافت تک‌خار و هزارخار
تامین اقلام یدکی پمپ
]]>

پمپ یوکن یوکن چین-YUKEN pump

464yukenss
 پمپ یوکن چینی
ساخت چین
 پوسته  PV2R1
۶ تا ۳۱  cm3/rev
 فشار کاری پمپ : ۲۱۰بار
شافت تک‌خار و هزارخار
تامین اقلام یدکی پمپ
]]>

پمپ یوکن یوکن چین-YUKEN pump

 پمپ یوکن چینی
ساخت چین
 پوسته PV2R2
۴۱ تا ۶۵  cm3/rev
 فشار کاری پمپ : ۲۱۰بار
شفت تک‌خار و هزارخار
تامین اقلام یدکی پمپ
]]>

پمپ یوکن یوکن چین-YUKEN pump

464yukenss
 پمپ یوکن چینی
ساخت چین
 پوسته PV2R3 کوچک
 ۱۱۶ تا ۷۵ cm3/rev
فشار کاری پمپ : ۲۱۰بار
 شافت تک‌خار و هزارخار
تامین اقلام یدکی پمپ
]]>

پمپ‌دوبل‌یوکن‌چینی-YUKEN pump

464yukenss
پمپ دوبل یوکن چینی
ساخت چین
 پوسته PV2R32
 فشار کاری پمپ : ۲۱۰بار
 شافت تک‌خار و هزارخار
تامین اقلام یدکی پمپ
]]>

کاتریج یوکن چینی -YUKEN cartridge

464yukenss
کاتریج یوکن چینی
کاتریج  PV2R1
۶ تا ۳۱ cm3/rev
فشار کاری ۲۱۰ بار
]]>

کاتریج یوکن چینی -YUKEN cartridge

464yukenss
کاتریج یوکن چینی
کاتریج  PV2R2
۴۱ تا ۵۶ cm3/rev
فشار کاری ۲۱۰ بار
]]>