هیدروموتور اینترموت NHM31

0 بررسی
موجود

درباره محصول

imagesDDD

هیدروموتور اینترموت
اینترموت ایتالیا
پوسته NHM31 سایز 
شافت تکحار و هزارخار
انجام کامل تعمیرات

دسته: , , , , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,