نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 12 24 36

شیر دستی گالتک – Galtech

گالتک
شیر دستی گالتک
ساخت ایتالیا
شیر تک دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و پورت مختلف
]]>

شیر دستی گالتک – Galtech

گالتک
شیر دستی گالتک
ساخت ایتالیا
شیر دو دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و پورت مختلف
]]>

شیر دستی گالتک – Galtech

گالتک
شیر دستی گالتک
ساخت ایتالیا
شیر سه دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و پورت مختلف
]]>

شیر دستی گالتک – Galtech

گالتک
شیر دستی گالتک
ساخت ایتالیا
شیر چهار دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و پورت مختلف
]]>

شیر دستی گالتک – Galtech

گالتک
شیر دستی گالتک
ساخت ایتالیا
شیر شش دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و پورت مختلف
]]>

شیر دستی گالتک – Galtech

گالتک
شیر دستی گالتک
ساخت ایتالیا
شیر هشت دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و پورت مختلف
]]>

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

 شیر دستی هیدرولیک: فروش شیر دستی هیدرولیک شیر هیدرولیک چیست: شیر هیدرولیک یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین اجزای

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

120
شیر هیدرولیک H.O.F
ساخت چین
شیر دو دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و درگاه متفاوت
]]>

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

120
شیر هیدرولیک H.O.F
ساخت چین
شیر سه دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و درگاه متفاوت
]]>

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

120
شیر هیدرولیک H.O.F
ساخت چین
شیر چهار دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و درگاه متفاوت
]]>

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

120
شیر هیدرولیک H.O.F
ساخت چین
شیر شش دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و درگاه متفاوت
]]>

شیر کنترل جهت
sectional valve